PROJEKT : DOM GAŁĄZKA / TWIG HOUSE

BY : MOKO / MICHAŁ GRATKOWSKI , MARTA FREJDA

COLLABORATION : WALDEMAR NOWICKI

AREA : 295 M2

YEAR : 2011

PLOT : WARSAW

CLIENT : INDIVIDUAL INVESTORS

STATUS : CONSTRUCTION PROJECT

PHOTOGRAPHY: MACIEJ SICZEK / ADHD

schematy01

FUMO_LOGO_P1

wizualizacja-a

FUMO_LOGO_P1

plans

FUMO_LOGO_P1

Dostaliśmy zadanie polegające, na stworzeniu projektu domu na terenie porośniętym pięknym sosnowym borem. Już po pierwszej wizycie na działce wiedzieliśmy, że budynek musi być organizmem żyjącym w ścisłej symbiozie z otaczającym go ekosystemem. W sposób całkowicie nieinwazyjny powinien wpasować się pomiędzy istniejące sosnowe pnie. Ma sprawiać wrażenie, że wyrasta ze ściółki i jest organizmem będącym integralną częścią lasu. Ze względu na nietypowy kształt i podział funkcji wewnętrznych nazwaliśmy go domem gałązką. Dom gałązka, którego zewnętrzny obrys wyznaczają istniejące drzewa, został wyraźnie podzielony na cztery główne strefy-odnogi.Na przedłużeniu trzech z nich, znajdują się drewniane patia, inspirowane lokalną tradycją posiadania przydomowych werand. Przestrzenie te są kontynuacją stref znajdujących się wewnątrz budynku (strefa dzienna, kuchenno-jadalna, oraz strefa pracy). Taki układ domu zapewnia doskonałe warunki nasłonecznienia wnętrza, ponieważ każde z pomieszczeń jest doświetlone z trzech stron. Otwory okienne zostały rozmieszczone w taki sposób aby kadrować najatrakcyjniejsze fragmenty leśnego krajobrazu.

linia

We were given the task to create a design of a house that is located on a terrain overgrown with a beautiful pine forest. Already after the first visit to the plot we knew that the building had to be an organism living in close symbiosis with the surrounding ecosystem. It should, in a completely non-invasive way, become a part of the existing pine trees. The house should give the impression that it emerges from the ground and forms an integral part of the forest. On account of its unusual shape and distribution of internal functions, we called this house a twig. The twig house, the outer contour of which is determined by the existing trees, has been clearly divided into four main zones - branches. Three of them have extensions in the form of wooden patios, inspired by the local tradition of having porches. These spaces are a continuation of the different zones within the building (the living area, kitchen/dining area and the work area). This arrangement of the house creates excellent conditions for sunlight, since each room is lighted from three sides. The arrangement of window openings brings out the most beautiful parts of the forest landscape.

linia


wizualizacja-b

FUMO_LOGO_P1

makieta-0-33a

linia

makieta 02

linia

makieta 03

linia

schematy02

linia

schematy03