PROJECT : SDK/DOM KULTURY/CULTURAL CENTER

BY: MOKO / MICHAŁ GRATKOWSKI , MARTA FREJDA / KRZYSZTOF NOWOTKA / PIOTR MUSIAŁOWSKI

AREA : 3500 M2

YEAR : 2008

PLOT : WARSAW , DOLINA SŁUŻEWIECKA

CLIENT : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

STATUS : COMPETITION ENTRY

logosdk

FUMO_LOGO_P1

Warunki Konkursu zakładają usytuowanie obiektu w bardzo atrakcyjnym otoczeniu Dolinki Służewieckiej.Bliskość potoku Służewieckiego oraz rozległych terenów zielonych stwarza doskonałe warunki do rekreacji i generuje przestrzeń dla kontaktów pobliskich spoleczności. Proponujemy zatem budynek integrujący środowisko silnie zurbanizowanego i wciąż zagęszczanego osiedla Służew z naturalnie ukształtowanym zielonym krajobrazem Dolinki. Dom Kultury jest zwornikiem między miastem a przyrodą, katalizatorem napięcia między osiedlem a parkiem.

Realizacją tego założenia jest pomost subtelnie wprowadzający mieszkańców osiedla i gości Domu Kultury w zieloną enklawę Dolinki Służewieckiej. Prowadzi on odwiedzających wprost z ulicy na poziom parteru budynku, dalej meandruje przez jego wnętrza i prowadzi po różnych funkcjach, a następnie wyprowadza wprost nad wodę. Nad potokiem pomost zamienia się w alternatywną scenę amfiteatru. To  punkt kulminacyjny całości założenia.

FUMO_LOGO_P1

front-szuwary

FUMO_LOGO_P1

makietawidok011

FUMO_LOGO_P1

Forma architektoniczna. Bryła budynku została skomponowana tak by stwarzać wrażenie jak najlżejszej i powiązanej z krajobrazem. Dom Kultury nie może być monolityczną barierą oddzielającą mieszkańców osiedla od przestrzeni Dolinki Służewieckiej. Proponujemy więc budynek, który “romansuje” z zieloną, zadrzewioną przestrzenią parku.

Przez przeszklony w całości parter przenikają pnie drzew sąsiadujących z budynkiem. Sylwetki pni znajdują kontynuację w perforacji piętra / antresoli, a ponad budynkiem widoczne są ich korony. Bryła piętra z ażurową “wycinanką” na fasadzie jest niejako „zawieszona” nad zielenią łąki otaczającej budynek.

Pomost meandrujący po wnętrzu ma ciepły, naturalny nastrój. Wykończony jest drewnem zarówno na podłodze, jak i na ścianach. Otaczają go pnącza, trawa pampasowa oraz sitowie – symboliczna kontynuacja zieleni rosnącej nad potokiem. Na poziomie parteru jego trasa wprowadza w strefę wejściową holu i foyer, a na poziomie -1 umożliwia doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym i wyjście na zewnątrz budynku.

FUMO_LOGO_P1

widok02

FUMO_LOGO_P1

widok03

FUMO_LOGO_P1

Zagospodarowanie otoczenia, dostępność obiektu, dojazdy i parkingi. Ośrodek edukacji ekologicznej zorientowany jest dłuższą osią zabudowy równolegle do ul. Bacha. Z tej ulicy dostępne jest główne wejście do budynku dla ruchu pieszo-rowerowego . Przed całym obiektem zakładamy lokalizację utwardzonego parkingu na ok. 50miejsc - zgodnie z wytycznymi planu miejscowego.

Dostęp do Centrum dla osób korzystających z komunikacji publicznej odbywa się głównie z kierunku północnego od strony stacji metra Służew oraz od strony ul. Puławskiej, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.

Zieleń niska będzie kształtowana tak, by umożliwić jej swobodną eksplorację.

Zagospodarowanie terenu przewiduje poszanowanie dla istniejących ścieżek, którymi chodzą obecnie użytkownicy parku. Otrzymują one jedynie nową formę i nawierzchnie żwirową.

Przewidujemy także zachowanie zadrzewień wskazanych na rysunku planu, a nowe rośliny użyte do zagospodarowania najbliższego otoczenia budynku to głównie wysokie trawy, trzciny, trawy pampasowe i bluszcze zimozielone.

Jako miejsce na budowę amfiteatru proponujemy wykorzystanie wschodniej części działki z wykorzystaniem obecnego ukształtowania powierzchni terenu (jak najmniejsza ingerencja w krajobraz). Również we wschodniej części, nieopodal budynku SDK, zlokalizowaliśmy zwierzętarnię wraz z wybiegiem o powierzchni ok.100m².

Z uwagi na wymagany wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej, projektujemy większość nawierzchni jako przesiąkliwe, biologicznie czynne. W północno-wschodnim narożniku działki proponujemy lokalizację boiska do koszykówki. “Zielona dolinka”, będąca osią kompozycji budynku, której charakter nadają wysokie trawy i trzciny oraz wyrazista koncepcja oświetlenia, przechodzi w tereny trawiaste integrujące SDK z zewnętrzem i wprowadzające bywalców ośrodka edukacji ekologicznej nad wodę Potoku Służewskiego.

FUMO_LOGO_P1

widok04

FUMO_LOGO_P1Rozwiązania funkcjonalne. SDK zostało wyraźnie podzielone na trzy części pod wzlędem funkcji: część rekreacyjną; salę widowiskową z zapleczem biurowym i socjalnym; kawiarnię z zapleczem technicznym.

Hol główny – wydzielony szklanymi ścianami – wyposazony jest w wejście od strony placu mającego swoją kontynuację w zielonej przestrzeni parku. Znajduje się ono od strony ul. Bacha, położonej nieco wyżej niż posadzka holu wejściowego.Dla lepszego działania systemu kontroli dostępu bezpośrednio przy wejściu zlokalizowano stanowisko ochrony i kasy biletowe. Spoiwem pomiędzy holem wejściowym a foyer jest szatnia dla widzów.Z foyer wchodzimy do sali widowiskowej. Sala ta jest również otwarta na otoczenie. W czasie gdy nie jest używana, jest całkowicie przezierna. Gdy wymagana jest lepsza akustyka pomieszczenia, mozna zastosować przesuwne panele akustyczne zaprojektowane jako część wyposażenia sali.Z poziomu holu dostajemy się windą lub schodami do toalet znajdujących się na poziomie -1.Przestrzeń holu głównego i foyer pełnić będzie rolę przekrytego placu wewnętrznego – agory. Efekt ten wyostrza wrażenie przenikania się poszczególnych przestrzeni wnętrza i zewnętrza budynku.Przestrzeń foyer dzielą ażurowe schody, będące rodzajem dużego mebla.Kontynuacją dwupoziomowego foyer jest galeria, w której wystawiane są prace plastyczne, fotograficzne, rzeźby, etc.Dalej znajduje się drugie wejście do budynku, dla uczestników zajęć plasycznych, tanecznych czy studia fotograficznego.Pracownie i studio fotograficzne są dwukondygnacyjne, z antresolą przeznaczoną na pomieszczenia magazynowe i zaplecza.Wewnętrzną komunikację pomiędzy holem a częścią podziemną i antresolą budynku zapewnia wyżej opisana ażurowa klatka schodowa i winda.Na antresoli, dostępna bezpośrednio z głównej klatki schodowej i głównej windy znajduje się część administracyjna Służewskiego Domu Kultury.Sala multimedialna została zlokalizowana jako “wyspa”.Sekcja literacka jest przestrzenią otwartą, z widokiem na galerię wystawową.Kawiarnia została zaprojektowana jako autonomiczna część budynku, tak by mogła funkcjonować niezależnie, poza godzinami otwarcia SDK. Wejście do niej znajduje się od strony placu głównego dostępnego wprost z ul. Bacha. Z częścią główną projektowanego obiektu łączy ją szklany pomost, dzięki któremu dostępna jest dla gości SDK . Na dachu restauracji znajduje się taras z widokiem na Dolinkę Służewiecką.

FUMO_LOGO_P1

makietawidok03

makietawidok03

FUMO_LOGO_P1

makietawidok04

makietawidok05

FUMO_LOGO_P1

Rozwiązania materiałowe - wykończenie. Fasada parteru: ściana kurtynowa w systemie ślusarki aluminiowej.Fasada piętra / antresoli: panele stalowe perforowane motywem drzew lakierowane proszkowo na kolor biały RAL 9010, mocowane na podkonstrukcji systemowej (opcjonalnie panele typu trespa białe z laserowo wykonaną perforacją drzew). Fasada na poziomie –1: deskowanie z impregnowanego drewna tekowego na podkonstrukcji systemowej. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Sufity podwieszane - modularne / gipsowo kartonowe na podkonstrukcji systemowej, w sali widowiskowej płyty akustyczne. Posadzki: pomieszczenia reprezentacyjne parteru hall wejściowy, foyer, sala wystawowa-galeria: kamień (opcjonalnie lastriko), sale pracowni, studia fotograficznego, sala prób tanecznych, sekcji literackiej, sekcji edukacyjno-kulturalnej: parkiet drewniany, pomieszczenia biurowe: wykładzina dywanowa, sanitariaty / pomieszczenia gospodarcze: płytki ceramiczne. Pomieszczenia techniczne: powłoka z żywicy epoksydowej.Podest pomostu zewnętrznego - impregnowane, frezowane antypoślizgowe deski tekowe.

FUMO_LOGO_P1