PROJECT : DOM KULTURY KADR / CULTURAL CENTER

BY : MOKO / MICHAŁ GRATKOWSKI , MARTA FREJDA / HIROUKI MAE

COLLABORATION : PAWEŁ GRODZICKI

AREA : 3800 M2

YEAR : 2009

PLOT : WARSAW , RZYMOWSKIEGO

CLIENT : URZAD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

STATUS : COMPETITION ENTRY

logokadr

FUMO_LOGO_P1

schematy1

FUMO_LOGO_P1

sytuacja

FUMO_LOGO_P1

Myślą przewodnią projektu jest TRANSFORMACJA KADRU. Można ją interpretować dosłownie i w przenośni.

Dosłownie - Placówka DK KADR  ulega transformacji, zmienia lokalizację siedziby. Fokusuje się na inne, choć niedalekie miejsce. Rozbudowuje i  poszerza wszystkie obecne w jej wnętrzu pola pracy twórczej. Ma być charakterystyczym , przyjaznym dla okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych, ośrodkiem rozwoju kultury.

W przenośni - Skupienie się  nad analizą  kadrowania funkcji od zewnątrz i kadrowania otoczenia od wewnętrza budynku. Fasada, granica między zewnętrzem i wnętrzem budynku, w zróżnicowany sposób filtruje kontakt między tymi przestrzeniami. Perforacja elewacji otworami o różnych wielkościach (kadrowanie) i tektonicznej głębi (zbliżenie) powoduje, że każde pomieszczenie lub jego fragment ma odmienny kontakt z otoczeniem, w różny też sposób jest widziane przez obserwatora zewnętrznego.

Koncepcja przestrzenna budynku podporzadkowana jest wrażeniom związanym z kadrowaniem i zbliżeniami - czynnościami, które w sztuce: filmie, malarstwie, rzeżbie czy architekturze są nieodłączne, aby wydobyć, czy odczuć sens, klimat i przesłanie dzieła.

FUMO_LOGO_P1

widok011

FUMO_LOGO_P1

rzutypoziom0

FUMO_LOGO_P1

wnetrze03FUMO_LOGO_P1

ZEWNĘTRZE / Pod pojęciem Domu Kultury skrywa sie wiele interesujących i bardzo wyrazistych funkcji, jak taniec, rysunek, teatr, gry, zabawy, etc. Struktura fasady budynku ma za zadanie je wydobyć i na każdej z nich skupić uwagę przechodnia, obserwatora poprzez zastosowanie różnych sposobów odcinania i kadrowania przestrzeni.

Lokalizacja każdej z funkcji jest w zasadzie niezmienna w budynku, każde pomieszczenie wraz z odpowiadającym mu fragmentem elementem elewacji jest krojone na miarę określonej funkcji.

WNĘTRZE / Użytkownicy budynku poprzez „tuby / kadry” odpowiednio ukształtowanych okien mogą oglądać przestrzeń zewnątrzną - nieograniczoną glifami. Jest to forma wycinania przestrzeni - zabawa z jaką każdy z nas jako dziecko miał okazję się zetknąć, polegająca na zwijaniu kartki papieru w tubę i oglądaniu świata, przez jej otwór. Świata, który w ten sposób w każdym ustawieniu wygląda inaczej.

FUMO_LOGO_P1widokzprzekrojemFUMO_LOGO_P1

elewacje01

FUMO_LOGO_P1

BRYŁA BUDYNKU FORMA , ELEWACJA / Ogólny charakter budynku /

Służewiec Przemysłowy jest traktowany jako dzielnica nowo powstających biurowców i centrum handlu zapomina się  o tym, że mieszkają tam ludzie, którzy mają swoje pasje i chcą się rozwijać .Więc dobrze się składa, że DK KADR stanie się azylem dla wszystkich spragnionych ucieczki od codziennych trosk i monotonnej pracy.

Proponowana prostopadłościenna bryła budynku jest neutralna jako całość z zewnątrz, daje jednak przedsmak tego co dzieje sie w środku poprzez indywidualne wycinanie wglądów do poszczególnych funkcji.

Natomiast wnętrze budynku ma charakter ciepły i przytulny poprzez zastosowanie naturalnych materiałów (drewno), oraz żywych kolorów mebli i wyposażenia. Ma to na celu zindywidualizowanie fragmentów wnętrza, przyciągnięcie uwagi i zapewnienie dobrego samopoczucia użytkowników.

Ukształtowanie elewacji:

Tektonika fasady jest ukształtowana poprzez korespondujące z funkcją i widokami skalowanie i przemieszczanie otworów okiennych względem przestrzeni pomieszczeń, co odbywa się w płaszczyźnie elewacji, oraz przemieszczenia płaszczyzny okien w różnym stopniu do wnętrza, prostopadle do płaszczyzny ściany. W rezultacie osiągany jest wspomniany podwójny efekt: “kadrowanie” funkcji (efekt widoczny z zewnątrz) oraz  “kadrowanie” przestrzeni zewnętrznej - „ tuby” (efekt widoczny od wnetrza).

Dodatkowymi zaletami takiego ukształtowanie elewacji są:

a) właściwa dystrybucja światła słonecznego do wnetrza budynku i zapewnienie różnorodnych warunków nasłonecznienia w zgodzie z różnorodnymi funkcjami. Słońce jest jednym z najistotniejszych elementów wpływających na egzystencję i samopoczucie człowieka. Proponowane rozwiązanie zapewnia możliwość zróżnicowania tych relacji i podporządkowanie ich przeznaczeniu poszczególnych przestrzeni, lecz także stworzenie relacji nieoczekiwanych dających możliwość konfrontacji z nowością.

b) poprawa izolacji od zewnętrznego zgiełku we wnętrzu budynku. Budynek znajdować się bedzie przy bardzo ruchliwej ulicy Rzymowskiego, emitującej duże nateżenie hałasu. Zaprojektowana forma elewacji, jest kożystna dla odcięcia od zgiełku we wnętrzu, okna o odpowiedich parametrach akustycznych również zapewnią we wnetrzu spokój i ciszę idealną do pracy twórczej itd. Elewacja i jej ukształtowanie została stworzona przy wspołpracy i konsultacji z akustykiem.

Bryła budynku :

Bryła budynku jest prostopadłościanem ze ścianami zewnętrznymi , perforowanymi na kształt kadru.

Dodatkowo wyposarzona w dwa patia ”place”- miejsca spotkań, przestrzeni do wyciszenia i pracy np. rysunku itp. Zimą dodatkowo doświetlają budynek od wewnątrz (eliminacja problemu długich niedoświetlonych korytarzy obsługujących komunikacyjnie poszczególne sale. Latem, wiosną, i jesienią naomiast patia będą miejscami spotkań, przestrzeniami do pracy np. rysunku, itp. Ściany tych wewnętrznych placów zaprojektowane są w ten sposób, by w całości można było rozsunąć szyby i zintegrować patia z przestrzenią zewnętrzna. Patia są ciche, gdyż otrierają się jedynie na kameralną ulicę Orzycką.

Jedno patio obsłuuje poziom +2 budynku i jest dwukondygnacyjne (możliwość wyjścia i rozsunięcia szyb jest tylko na poziomie +2, drugie patio jest jednokondygnacyjne i istnieje możliwość wyjścia i rozsunięcia szyb tylko na poziomie + 3 budynku. Takie zaprojektowanie przestrzeni obu patio zapewnia nieprzenikanie hałasu między piętrami +2 i +3 oraz eliminuje efekt studni.

Powierzchnia dachu, została zaprojektowana jako zielona (stropodach odwrócony) daje to dodatkową przestrzeń latem do twórczych działań i rekreacji.

Projektowany budynek spełna wszystkie założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu, zarówno min. Wysokości budynku min 17m, jak i  ilości miejsc parkingowych, nieprzekraczalnych i obowiązujących lini zabudowy, oraz powierzchni biologicznie czynnych.

Rozwiązania funkcjonalne:

Rozmieszczenie funkcji w Nowym Domu Kultury Kadr jest w głównej mierze podyktowane zooptymalizowaniem jego działania.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Rzymowskiego, drugie wejście ma na celu usprawnić działanie kawiarni artystycznej, daje ono możliwość wyniesienia stolików latem na zewnątrz, sprawia że jeżeli zaistnieje taka potrzeba kawiarnia mogłaby działać nieżależnie.

Główny element komunikacyjnego układu wnętrza stanowi reprezentacyjna klatka schodowa z windą znajdująca się vis a vis głównego wejscia do budynku. Druga klatka schodowa pełni w zasadzie jedynie funkcję klatki ewakuacyjnej i gospodarczej.

Łatwy dostęp na wszystkie kondynacje budynku dzięki głównej wnidzie i klatce schodowej.

Parter- zajmują funkcje ogólnodostępne przeznaczone na przebywanie dużej liczby osób. Lokalizacja tych funkcji na parterze eliminuje problem zbierania się większej ilości osób w miejscach do tego nie przeznaczonych i ułatwia komunikację.

Na praterze tuż przy strefie wejścia znajduje się kontrola dostępu - pomieszczenie ochrony, a vis a avis wejścia jest kawiarnia artystyczna. Zaraz przy wejściu zlokalizowane jest także foyer, szatnie dla widzów i szatnie ogólne. Główne wejście do sali widowiskowej jest także zlokalizwoane tak, żeby nie byłop potrzeby jego szukania i kluczenia. Nieopodal wejścia do sali widowiskowej znajdują się toalety. Sala widowiskowa jest zaprojektowana tak, aby zapewnić dobrą jej akustykę. Jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkiech. Przestrzeń dla tych osób zajmuje miejsce na środku sali w celu zapewnienia dobrej widoczności. Niepełnosprawni mogą mieć także dostęp do widowni na poziomie +1.

Sala widowiskowa jest wyposażona w trzy wyjścia ewakuacyjne, w tym jedno bezpośrednio na zewnątrz budynku, co eliminuje konieczność kluczenia po budynku. Pomieszczenia zaplecza technicznego sceny, Sali prób teatralnych i garderób dla artystów znajdują się bezpośrednio za sceną - z łatwym dostępem na scenę.

Na parterze budynku zlokalizowany został Klub Seniora, znajduje się on w zacisznej i bardziej spokojnej części kondygnacji.

Sala wystaw – galeria, jest spięta z cześcią ogólnodostępną parteru przez foyer, znajduje się na pierwszym pietrze budynku. Taka lokalizacja umolżliwia łatwy kontakt z częścią ogólniedostępną oraz dużą łatwość dotarcia do niej, a jednocześnie zapewnia mozliwość wydzielenia tej przestrzeni, jej zamknięcia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

W układzie przekroju przyjeto zasadę strefowania funkcji, od tych najbardziej dostępnych na parterze, poprzez wyższcze kondygnacje do funkcji adresowanych do konkretnych grup docelowych.

Na ostatniej kondygnacji budynku zostały zlokalizowane funkcje sportowe, ruchowe. Skupienie tych funkcj ze sobą na tej samej kondygnacji ułatwia separację akustyczną w szczególności pomiędzy pomieszczeniami sportowymi a salą widowiskową. Ponadto przewidziano zwiększenie grubości stropu o warstwy akustyczne, pomiędzy kondygnacją drugą i trzecią budynku.

W części podziemnej dogodnie skomunikowanej główną klatką schodową i wejściem do budynku, zlokalizowana została kręgielnia. Takie jej umiejscowienie powoduje, że hałas wywoływany przez kręgle i maszyny obsługujące tor do kręgli, nie przeszkadza funkcjonowaniu reszty obiektu. Na poziomie -1 budynku zlokalizowany został także parking samochodowy z miejscami dla osób niepełnosprawnych tuż przy windzie. Zaprojektowanie parkingu podziemnego było konieczne aby zapewnić ilość miejsc postojowych wyznaczonych w Planie Miejscowym Zagospodarowania Terenu.

FUMO_LOGO_P1

przekroje

rzutypoziom1FUMO_LOGO_P1rzutypoziom2

FUMO_LOGO_P1

rzutypoziom3FUMO_LOGO_P1