PROJECT : ZESPÓŁ SZKÓL W KAZIMIERZU DOLNYM/ SCHOOL UNIT

BY: MOKO / MICHAŁ GRATKOWSKI , MARTA FREJDA , MATEUSZ BEDNARZ  / REVCLOUD / MAGDA ROSTOWSKA, ŁUKASZ RACINOWSKI /  MOOOVE / BARTOSZ SABELA, TOMASZ URBAŃSKI

AREA : 7500 M2

YEAR : 2012

PLOT : KAZIMIERZ DOLNY , SZKOLNA

CLIENT : MIASTO KAZIMIERZ DOLNY

STATUS : COMPETITION ENTRY

logo szkoła

linia

widok1

linia

aksonometria

liniaPODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Myślą przewodnią projektu jest PEWNOŚĆ, że Kazimierz zawsze będzie taki sam.Rozmawiając z kimkolwiek o Kazimierzu, mamy poczucie rozmowy o czymś bliskim. Niezmienny krajobraz, jego stałość jest oczywista. A nawet, jeśli następuje zmiana to w sposób harmonijny i możliwie delikatny, tak, aby wpisać się w istniejącą całość, zachowując jej charakter.Bez wątpienia Kazimierz Dolny jest miastem ukochanym przez wielu. Pieczołowicie odnawiane i utrzymywane obiekty dają poczucie stałości i, niezależnie od wieku, profesji czy poglądów, dają każdemu z nas poczucie przynależności i umiejscowienia w historii dając poczucie związku z czymś więcej, niż z lokalną ojczyzną czy grupą społeczną. Kazimierz Dolny zasługuje na szczególny szacunek nie tylko jako miejsce, ale także jako układ urbanistyczno architektoniczny.Potrzeba zachowania ciągłości i stałości Kazimierza przerodziła się w rozważania o stopniu ingerencji w zastany krajobraz miejsko-przyrodniczy. Efektem dyskusji okazała się potrzeba odbudowy/restauracji zniszczonej w wybuchu szkoły, willi „Promyk” i młyna oraz zachowania łąki wzdłuż ul. Góra Kwaskowa zrealizowana poprzez „wycięcie i uniesienie” jej, co umożliwiło wprowadzenie projektowanych funkcji w przestrzeń „pomiędzy”.

linia

widok2

linia

widok3

linia


schematy

liniaZEWNĘTRZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Chcąc zachować ciągłość przestrzeni Kazimierza, a w szczególności widoków na miasto z okolicznych wzgórz, podjęto decyzję o zachowaniu i odnowieniu istniejących elementów architektonicznych na wyznaczonej działce (tj. willa „Promyk” oraz młyn), odbudowie wg wytycznych konserwatorskich budynku istniejącej szkoły oraz o parterowym rozplanowaniu budynku projektowanego gimnazjum wraz z zespołem sali sportowej i basenu. Jednolite zadaszenie nowo projektowanych funkcji zostało ukształtowane w formie ogólnodostępnej łąki. Łąka ta jest kontynuowana w zagospodarowaniu terenu wokół willi „promyk”, łączącego zespół gimnazjalno sportowy z budynkiem szkoły podstawowej.Przewidziano zachowanie proponowanego w warunkach konkursowych sposobu ekspozycji i upamiętnienia dawnego cmentarza żydowskiego.W odbudowanym i zmodernizowanym BUDYNKU ISTNIEJĄCYM szkoły lokalizuje się szkołę podstawową, zespół biblioteki z czytelnią, mediatekę oraz blok żywieniowy zarówno dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum. W zachowanej willi „Promyk” znajduje się dom kultury i funkcje dostępne dla lokalnej społeczności. BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY pomiędzy rzeką Grodarz, a ul. Góra Kwaskowa zawiera w sobie gimnazjum oraz zespół hali sportowej z basenem i częścią rekreacyjno-sportową.Przestrzenią spajającą oba obiekty edukacyjne jest teren ogólno dostępny mieszkańcom Kazimierza, a biorący swój początek z dziedzińca istniejącego budynku szkoły. Dziedziniec ten jest wielofunkcyjny i w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Następnie „język” zagospodarowania przelewa się poprzez plac z przejazdem o charakterze ruchu uspokojonego - miejscu dotychczasowego przebiegu ul. Szkolnej, organizując dalej ogólnodostępną przestrzeń kulturalną w sąsiedztwie Domu Kultury w willi „Promyk”. Znajduje się tu także mini amfiteatr oraz przystanek autobusów szkolnych i wiata rowerowa. Następnie nowym mostkiem nad rzeką Grodarz łączy się z budynkiem Gimnazjum.Lokalizacja stacji trafo przy budynku starej szkoły pozostaje bez zmian. WNĘTRZE: Projektowana aranżacja wnętrz istniejącej szkoły opiera się na całkowitej modernizacji układu konstrukcyjnego i funkcjonalnego, w celu dostosowania do wymogów funkcjonalno-programowych oraz współczesnych wymogów bezpieczeństwa. Wnętrza nowo projektowanego budynku gimnazjum zaaranżowano w oparciu o regularny układ konstrukcyjny pozwalający na swobodną aranżację, co stwarza unikalne i ciekawe miejsca w budynku.

linia

sytuacja

linia

schemat

linia

przekroj

linia